pl / eng
Krajowa Izba Gospodarcza
Kongres Innowacyjnej Gospodarki
Prezydent.pl
strona
główna
powrót
Mirosław Miller

Mirosław Miller

Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, spółki powołanej przez pięć wrocławskich uczelni, Miasto Wrocław oraz Województwo Dolnośląskie, odpowiedzialnej za budowanie gospodarki opartej na wiedzy na Dolnym Śląsku. Spółka buduje nowy kampus naukowo-technologiczny na Praczach Odrzańskich – największą polską inwestycję naukowo-technologiczną w latach 2008-13 o wartości ponad 500 mln zł. Ponadto Spółka prowadzi kluczowe projekty naukowo-badawcze w obszarze nanotechnologii, biomedycyny, telekomunikacji i badań klimatycznych o wartości ponad 200 mln zł we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wchodzi w skład pierwszej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii "Climate KIC", powołanej w grudniu 2009.

Mirosław Miller jest specjalistą w zakresie wysokotemperaturowych procesów chemicznych, właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych, wysokotemperaturowej spektrometrii mas (KEMS) oraz nanomateriałów zol-żelowych. Stypendysta Fundacji Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-7), Fundacji Welcha na uniwersytecie Texas A&M (1993). Członek rad naukowych, m.in. Niemieckiego Centrum Badań Biomasy w Lipsku oraz KGHM Cuprum. Członek Rady redakcyjnej "Biomass Conversion and Biorefinery" (Springer). Członek Komitetu Metalurgii PAN, Associated Phase Diagrams and Thermodynamics Committee oraz Societas Humboldtiana Polonorum. W latach 2006-2008 profesor w Instytucie Energetyki w Warszawie, ekspert ds. ogniw paliwowych SOFC. Prodziekan Wydziału Chemicznego PWr w kadencji 2002-5, inicjator i koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007). Ponad 100 publikacji naukowych (w tym 70 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej), ponad 430 cytowań wg SCI.

zarejestruj się
24-25 maja 2012
Centrum Nauki Kopernik
Warszawa
zobacz
Facebook Twitter Youtube
Partner strategiczny
Sponsorzy
Patroni medialni
Partnerzy instytucjonalni
  • Oficjalny przewoźnik
  • Oficjalny hotel
zapraszamy również na: